STAND UP SPEAK OUT 2019
     

Trung Tâm Ngoại Ngữ Bắc Mỹ tổ chức thành công chương trình STAND UP SPEAK OUT, Enjoy your English 2019. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi đầy khám phá cho cac bạn học viên tìm hiểu về các nước trên thế giới. Qua đó các bạn hóa trang thành những  nhân vật mang biểu tượng các nước.

Một số hình ảnh về cuộc thi: