LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2018
     
Chương Trình Lớp Học Ngày Học Giờ Học Ngày Khai Giảng Địa Điểm
Anh Văn Thiếu Nhi
(3.5 tuổi - 6 tuổi)
Disney 2E Thứ 7 - Chủ Nhật 2:45 - 4:45 PM 13/10/2018 38 B1 Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang
Disney 3B Thứ 7 - Chủ Nhật 5:00 - 7:00 PM 20/10/2018 38 B1 Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang
Disney 2C Thứ 4 - Thứ 5 5:30 - 7:30 PM 24/10/2018 38 B1 Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang
Disney 1A Thứ 4 - Thứ 5 5:30 - 7:30 PM 24/10/2018 28 Nguyễn Trãi - Nha Trang
Disney 1N Thứ 7 - Chủ Nhật 5:00 - 7:00 PM 20/10/2018 292 Dã Tượng - Nha Trang
Anh Văn Thiếu Nhi
(7 tuổi - 10 tuổi)
Fantasy 1D Thứ 7 - Chủ Nhật 7:30 - 9:30 AM 20/10/2018 38 B1 Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang
Fantasy 2A1 Thứ 7 - Chủ Nhật 9:30 - 11:30 AM 27/10/2018 38 B1 Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang
Fantasy 4C3 Thứ 7 - Chủ Nhật 5:00 - 7:00 PM 20/10/2018 28 Nguyễn Trãi - Nha Trang
Fantasy 2B2 Thứ 7 - Chủ Nhật 7:30 - 9:30 AM 11/3/2018 28 Nguyễn Trãi - Nha Trang
Fantasy 2F Thứ 7 - Chủ Nhật 7:30 - 9:30 AM 27/10/2018 292 Dã Tượng - Nha Trang
Fantasy 2F4 Thứ 7 - Chủ Nhật 7:30 - 9:30 AM 27/10/2018 292 Dã Tượng - Nha Trang
Fantasy 2F2 Thứ 7 - Chủ Nhật 5:00 - 7:00 PM 27/10/2018 292 Dã Tượng - Nha Trang
Anh Văn Thiếu Niên Ex 2C Thứ 3- 5 - 6 6:00 - 7:30 PM 10/9/2018 38 B1 Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang
Ex 2F3 Thứ 2- 4 - 6 7:30 - 9:00 PM 10/3/2018 292 Dã Tượng - Nha Trang