WORKSHOP- OXFORD UNIVERSITY PRESS
     
Trung Tâm Ngoại Ngữ Bắc Mỹ hân hạnh chào đón đoàn đến từ Oxford University Press sẽ đến Trung Tâm tổ chức chương trình Training Workshop cho giáo viên về những phương pháp dạy và học qua những bộ sách mới nhất của của nhà xuất bản Oxford University Press.