SPEAKING CONTEST 2018
     

Ngày 12/07/2018, Trung Tâm Ngoại Ngữ Bắc Mỹ tổ chức vòng chung kết cuộc thi Speaking Contest 2018.

Một số hình ảnh về cuộc thi: