Teaching quality
     

-  Kiêm tra xếp lớp miễn phí (Placement Test)

Học viên sẽ được kiểm tra xếp lớp miễn phí trước khi vào học tại Trung Tâm, vì thế học viên sẽ được đánh giá chuẩn xác và xếp vào lớp phù hợp với đúng khả năng của học viên.

- Chương trình học đa dạng với đội ngữ giáo viên nhiều kinh nghiệm
Chương trình học phong phú và đa dạng phù hợp với nhiều độ tuổi và nhu cầu của học viên. Tất cả các giáo viên tại Trung Tâm bắt buộc có bằng sư phạm giảng dạy Anh ngữ và có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các giáo viên không chỉ hiểu được nhu cầu của các học viên mà còn hết mình giúp đỡ từng học viên đạt được mục tiêu học tập của mình.

 

- Đánh giá trình độ và Kết quả học tập

Học viên sẽ được kiểm tra trình độ định kỳ hàng tháng (Monthly Test), kiểm tra giữa kỳ (Midterm Test) và kiểm tra cuối kỳ (Final Test) nhằm đánh giá chuân xác kết học tập của học viên. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ cho từng cấp độ do Trung Tâm Ngoại Ngữ Bắc Mỹ cấp.

- Học viên nhận các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế:
Chất lượng giảng dạy của Trung Tâm Ngoại Ngữ Bắc Mỹ còn được chứng minh qua kết quả vượt trội của học viên bằng các chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde của các cấp độ Staters – Movers – Flyers ; Ket – Pet và các chứng chỉ Ielts – Toefl iBT – Toeic đều được các học viên đạt kết quả nổi bật.