Khóa học này giúp học viên hoàn thiện
các kỹ năng cần thiết và làm quen với format đề thi Quốc tế.

 

Exam English
     
• Khóa học này giúp học viên hoàn thiện các kỹ năng cần thiết và làm quen với format đề thi Quốc tế.
• Học viên được rèn luyện kỹ năng tư duy ngôn ngữ, trang bị đầy đủ kiến thức để đạt được mục tiêu mong muốn phù hợp nhu cầu học tập và làm việc của mỗi người.
• Kiểm tra xếp lớp đầu vào của mỗi học viên để đánh giá trình độ và xếp lớp phù hợp.
• Học phí:
Lớp dưới 5 học viên: 500.000/ giờ (mỗi buổi học ít nhất 1 giờ 30 phút)